Over ons


Cbs Spring! is een christelijke basisschool in de wijk 
de Akkers in Heerenveen. 
Op onze school werkt een enthousiast en betrokken team. 
We zijn ons ervan bewust dat een positieve en uitdagende 
houding de kinderen stimuleert in hun ontwikkeling.

Hierbij is het samenspel tussen kind, leerkracht en ouders heel belangrijk. 
Op Spring! heerst een cultuur waarin ieder kind gewaardeerd wordt.

Ieder kind is uniek en mag zijn eigen talenten ontwikkelen.
We stimuleren de onderzoekende houding van het kind.
Verwondering, nieuwsgierigheid, kritisch denken zorgen ervoor 
dat een kind zich goed ontwikkelt. 
We creëren een rijke leeromgeving en stimuleren de leermotivatie.
We werken structureel aan eigentijds en kwalitatief goed onderwijs. 

Ieder kind blinkt uit in een of meer talenten. 
Als een kind doet wat het graag doet, verbeteren zijn prestaties 
over de gehele linie.

Ieder kind heeft behoefte aan erkenning en complimentjes.

Ieder kind wil graag succesvol zijn.

We werken met 5 arrangementen voor de basisvaardigheden.
Dit betekent dat ieder kind wordt ingedeeld op zijn/ haar eigen 
instructieniveau.
We volgen de ontwikkeling van ieder kind m.b.v. het leerlingvolgsysteem.
Specifieke of ernstige leer- of gedragsproblemen worden door 
de interne begeleider opgepakt.

We werken met de wereldorienterende vakken vanuit het principe 
van meervoudige intelligenties.
We organiseren het onderwijs zo slim mogelijk en zetten hierbij 
onderwijsassistenten en stagiares in.

De talenten van de leerkrachten worden ingezet ten gunste van het onderwijs.
Zo hebben we een interne begeleider, een reken- en taalspecialist.
Ook ouders hebben hun talenten en kunnen die delen met de kinderen.

We hebben afwisselende werkvormen zoals: zelfstandig werken en samenwerken .
Een kind leert met hoofd, hart en handen.

Ouder-school relaties zijn minstens zo belangrijk als taal en rekenen.
Autonomie en zelfstandigheid heeft een hoge prioriteit.
We organiseren momenten waarop ouders informeel en formeel mee kunnen denken. 
Vertrouwen over en weer en elkaar respecteren is in het belang van het kind.

We maken gebruik van moderne methoden en media.

Spring! wil een veilige school zijn voor alle kinderen.

Vanuit christelijk geinspireerd onderwijs vormen wij een schoolgemeenschap 
waar iedereen zich thuis mag voelen.
Met verhalen uit de bijbel proberen wij antwoorden te zoeken op levensvragen.
Samen vieren en ontmoeten vinden wij waardevol.

We organiseren de communicatie met de ouders via de nieuwsbrief, de website, 
e-mails, ouderavonden, 10-minutengesprekken en spontaan bij het halen en brengen.


         Cbs Spring! geeft talent de ruimte. 

         

Pagina delen: