Geledingen

Binnen onze school zijn een aantal geledingen actief

Activiteitencommissie:
Liesbeth Tigchelaar (voorzitter / ouderlid)
Mariska van der Werf (financiën / ouderlid)
Aurelia Hoen (ouderlid)
Klaas Cuperus (ouderlid)
Johan de Zwart (ouderlid) 
Gosse Flootman (ouderlid)
Stephanie Nota (personeelslid)
- Vacature ouderlid

Medezegenschapsraad:
Wietse van der Zee  (voorzitter / ouderlid)
Maarten Molenmaker (secretaris / ouderlid)
Ilse Veldhuis (personeelslid)
Dorien v/d Vlis (personeelslid)

MR reglement CBO Meilan 
MR jaarverslag 2018-2019


Leerlingenraad:
De leerlingenraad bestaat uit klassenvertegenwoordigers 
van de groepen 5 t/m 8. 
Uit deze groepen worden 2 vertegenwoordigers gekozen. 
Deze vertegenwoordigers komen om de 6 weken 
bijeen en vergaderen o.l.v. de directrice.

Klassenvertegenwoordigers 2020/2021:
Groep 5: Kelvin & Rafi
Groep 6: Fenna & Aaron
Groep 7: Dylano & Ilsa
Groep 8: Kenzo & Esmee
Interne contact personen:
Mevr. S. Feikens (leerkracht)
Mevr. M. van Deursen-Benedictus (ouder)

Externe contact personen:
Mevr. D. Kronemeijer
Dhr. T.J. de Heer

Inspectie van onderwijs:
www.onderwijsinspectie.nl

Schoolarts:
Mevr. J. Roelofs
GGD Friesland
Pagina delen: