Nieuwe naam!!Nu mag iedereen het weten!!

Wij heten vanaf nu 


Spring verwijst naar ‘ontspruiten of ontspringen’. 
Wij gaan er vanuit dat er op CBS Spring! nieuwe dingen
gaan ontstaan. 
Dat er talenten in de kinderen naar boven 
komen en dat ze gaan groeien!
Onze schoolkleur groen past hier ook goed bij.

Spring is Engels voor ‘voorjaar’;
Dat is een tijd van licht, belofte en zonneschijn; 
een tijd van groei en bloei. 
Wij streven op onze school naar de sfeer 
van het voorjaar en hopen dat er ruimte is voor 
alle kinderen om tot bloei te komen. 
Dat sluit ook  aan bij onze ‘oude’ naam en motto: 
Kom tot bloei op De Akker.
De bloem in het logo is de Primula, een vroege voorjaarsbloeier;  
een link naar bloeien in het Primair Onderwijs.

Spring betekent in het Engels ook ‘bron’.
Cbs Spring! is een christelijke school. 
In de Bijbel is de bron een plek van ontmoeting;
Jezus Christus biedt zichzelf aan als de bron van het leven. 
Wij willen elkaar ontmoeten en God ontmoeten. Hij is de grote inspiratiebron.

Spring is natuurlijk ook gewoon een werkwoord.
Springen doe je meestal als je blij bent, 
maar ook om wat hoger te komen. 
Springen is lekker actief: toe maar, spring maar, op naar de toekomst!

 

Pagina delen: