Onze school

Excellent leren

Op CBS Spring! leren alle kinderen op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Kinderen die snel door de leerstof gaan en meer aankunnen vragen een andere benadering.

 

Gevorderden arrangement (GA)

Kinderen in het gevorderden arrangement (GA) leren makkelijk en gaan snel door de leerstof heen. Zij krijgen in de groep extra uitdaging aangeboden, naast de basislessen. Dit gebeurt al vanaf groep 1. De instructie wordt hierbij door de leerkracht zelf gegeven.

Bij de kleuters bestaat het aanbod uit de materialen van “de Slimme Kleuterkist”, programma’s op de iPad en werkbladen die zijn gericht op het voorbereidend lezen en rekenen. De begaafde kleuters volgen de basislessen en werken daarnaast met het verrijkingsmateriaal. In groep 3 en 4 werken de GA-kinderen met het pluswerk uit de methode (Veilig Leren Lezen, Wereld in getallen, Taal Actief). In de groepen 5 t/m 8 hebben de GA-kinderen naast het pluswerk uit de methode ook nog een map met extra werk. Hierin zitten verrijkende materialen als Plustaak, Denkwerk, Kant-en-Klaar-Plus enz.

Talenten arrangement (TA)

Soms hebben we te maken met een hoogbegaafde leerling. Zo’n leerling komt in het talenten arrangement (TA). Afhankelijk van zijn/haar resultaten bij de vier kernvakken bekijken we a.d.h.v. “voortoetsen” welke leerstof we overslaan. De leerling gaat in dat geval versneld door een deel van de leerstof en doet uiteindelijk mee met de lessen van een hoger leerjaar. In groep 8 vullen we de overgebleven tijd (omdat het kind door de methodestof heen is) op met bijvoorbeeld Got It Rekenen (digitaal), Nieuwsbegrip Financieel, Startrekenen 3F en andere materialen.

Plusgroepen

De GA- en TA-kinderen kunnen ook deelnemen aan de bovenschoolse plusgroep van Ingenium.

Algemene informatie over excellent leren – Ingenium