Onze school

Gezonde school

Onze school heeft in januari 2019 het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Bewegen en sport

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen en Sport. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in:

  • Vanaf gr. 3 spelen de kinderen elke dag 45 minuten buiten op het plein.
  • Twee keer per week een gymles, waarvan een wordt gegeven door een vakdocent.
  • We doen als school mee aan sporttoernooien.
  • De kinderen snuffelen aan diverse sporten zoals schaatsen, tennis, judo enz.
  • De school beschikt over een volledig ingericht gymzaal.
  • Voor de kleuters is er een ruim speellokaal.
  • De school maakt gebruik van lesmethoden en een vakwerkplan voor bewegingsonderwijs.
  • We organiseren elk jaar een sportdag.
  • Groep 5 t/m 8 gaat elk jaar een dag indoor skiën

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School?

Kijk dan op: Gezondeschool.nl

CBS Spring! heeft in juni 2020 het deelcertificaat voeding behaald.