Ouders

Nieuwe leerlingen

Wordt uw kind bijna 4 jaar, dan kunt u een kijkje komen nemen op onze basisschool voor een kennismakingsgespreken een rondleiding. Dit kan gedurende het hele jaar. Het is van groot belang dat ouders zich thuis voelen op de school en hun zoon/ dochter met een gerust hart achterlaten op Cbs Spring!. Wij zien ouders en school als partners in de opvoeding en schoolontwikkeling van het kind. Een goede communicatie is hierbij van groot belang.

In het kennismakingsgesprek gaat het over uw kind en vertellen wij over onze manier van werken en de visie van de school. Als uw zoon of dochter speciale onderwijsbehoeften nodig heeft gaan we samen kijken of dat op onze school gerealiseerd kan worden. Hierbij staat steeds het belang van het kind voorop.

Aanmelden vanaf 4 jaar

  • Na inschrijving van het kind krijgt u een schriftelijke bevestiging van de school.
  • Leerlingen worden toegelaten in groep 1 op de eerste schooldag nadat zij vier jaar zijn geworden.
  • Ongeveer 4 weken voordat uw zoon/ dochter 4 jaar wordt neemt de leerkracht van groep 1 contact met u op i.v.m. het wennen.
  • Uw kind mag een aantal ochtenden voordat het 4 jaar wordt, meedraaien in de groep.

Verhuizing of een andere reden om van school te veranderen

Gaat uw kind al naar een basisschool, maar heeft u belangstelling voor onze school dan kunt u contact opnemen voor een gesprek. Samen gaan we dan kijken naar uw wensen en onze mogelijkheden. Komt u door verhuizing in onze wijk wonen, dan zijn uw kinderen / is uw kind  van harte welkom op onze school.

U kunt voor een kennismakingsgesprek contact opnemen met de directeur Berendina Jongema. Telefoonnummer 0513-631195 of mail naar: directie.spring@cbo-meilan.nl