Onze school

Schooltijden

Maandag t/m vrijdag:

Lestijden: 8:25 uur – 14:15 uur*
Middagpauze: 12:15 uur – 12:45 uur
* Groep 1/2 en groep 3 zijn vrijdagmiddag vrij (vanaf 12:15 uur).

Gymtijden

Groep 1/2: gaan dagelijks naar het speellokaal of naar buiten.
Groep 3: dinsdag en vrijdag
Groep 4/5: woensdag en vrijdag
Groep 6: maandag en vrijdag
Groep 7/8: dinsdag en donderdag

Vakantieregeling schooljaar 2022- 2023

Herfstvakantie: 15 oktober 2022 t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie: 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 25 februari 2023 5/m 5 maart 2023
Pasen: 7 april 2023 t/m 10 april 2023
Meivakantie: 22 april 2023 t/m 7 mei 2023
Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
Pinksteren: 29 mei 2023
Zomervakantie: 22 juli t/m 3 september 2023

Extra vrij i.v.m. studiedagen team 2022- 2023

Vrijdag 7 oktober 2022 (CBO Meilân dag) hele dag vrij
Donderdag 3 november 2022 hele dag vrij
Woensdag 8 februari 2023 vanaf 12.00 uur vrij
Dinsdag 11 april 2023 hele dag vrij
Maandag 26 juni 2023 hele dag vrij